BullionClick
บูลเลี่ยนคลิก ลงทุนทองคำ คลิ๊ก!

Golden Cross คืออะไร?

98

- Advertisement -

Golden Cross เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

โดยเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) ข้ามขึ้นไปอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน)

รายละเอียดของ Golden Cross:

  1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Short-term Moving Average): ค่าเฉลี่ยของราคาที่คำนวณในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น 50 วัน
  2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (Long-term Moving Average): ค่าเฉลี่ยของราคาที่คำนวณในช่วงระยะเวลายาว เช่น 200 วัน

ลักษณะสำคัญของ Golden Cross:

  • เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว: นี่เป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้น ๆ กำลังจะมีแนวโน้มขึ้น
  • เป็นสัญญาณบวก: นักลงทุนมักมองว่า Golden Cross เป็นสัญญาณซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มตลาดที่เป็นบวก

ขั้นตอนที่นำไปสู่ Golden Cross:

  1. แนวโน้มขาลง: ในช่วงแรก ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้น ๆ มีแนวโน้มลดลง ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
  2. การฟื้นตัวของราคา: ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์เริ่มฟื้นตัวและมีการปรับตัวขึ้น
  3. การเกิด Golden Cross: เมื่อราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อไปจนกระทั่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นไปอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ตัวอย่างการใช้งาน Golden Cross:

  • นักลงทุนอาจตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นเมื่อเกิด Golden Cross เพราะมองว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าแนวโน้มราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
  • เทรดเดอร์อาจใช้ Golden Cross เป็นเครื่องมือในการยืนยันแนวโน้มและประกอบการตัดสินใจในการเทรด

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Golden Cross ควรทำควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ และการจัดการความเสี่ยง เพราะแม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มดี แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนทุกครั้ง

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More